Головна  →  Кодекс етики працівників Контактного центру міста Києва

Кодекс етики працівників КБУ «Контактний центр міста Києва» - це система морально-етичних норм, зобов’язань і вимог щодо сумлінного виконання посадових обов’язків працівниками Контактного центру. Система заснована на загальновизнаних моральних принципах і положеннях чинного законодавства та міжнародних стандартах функціонування контактних центрів, а саме ISO 18295-1 «Контактні центри для клієнтів».
Діючі міжнародні стандарти для КБУ «Контактний центр міста Києва» відіграють роль системного показника в напрямку вдосконалення роботи.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
КБУ «Контактний центр міста Києва» (далі – Контактний центр) є доступним інструментом комунікації між владою та громадою міста Києва і надає громадянам якісні та доступні інформаційні послуги, сприяє оперативному вирішенню проблемних питань для підвищення (покращення) рівня життя мешканців міста Києва.
Метою Кодексу етики працівників КБУ «Контактний центр міста Києва» є дотримання системи морально-етичних норм і досягнення в роботі рівня міжнародних стандартів.
Для цього працівники Контактного центру слідують таким цінностям, як відкритість, доступність, чесність, здатність вдосконалюватись, дотримання прав людини. Високо-етична практика спілкування і дотримання законів України є головними стандартами роботи для всіх працівників Контактного центру. Працівники демонструють і пропагують високі стандарти ділової етики під час виконання посадових обов’язків.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Відкритість
Ми підтримуємо принцип прозорої діяльності, оприлюднюючи всю фінансову звітність і аналітичні показники роботи Контактного центру, з якими кожна особа має змогу ознайомитись на веб-сайті Контактного центру.
Ми чесно працюємо відповідно до законів України і правил ділової етики.
Ми прагнемо підвищувати громадську довіру до Контактного центру, добросовісно виконуючи наші функції і обов’язки як члена міського простору (громади міста).

Доступність
Ми формуємо відносини із заявниками на основі взаємної довіри і розглядаємо їх як найвищу цінність.
Ми створюємо і вдосконалюємо автоматизовані сервіси (веб-сайт, ПЗ АРМ) для забезпечення можливості кожній особі скористатися нашими послугами.

Чесність
Ми створюємо гармонійну атмосферу в Контактному центрі.
Ми проти фаворитизму і створення внутрішніх закритих груп, що завдає шкоди гармонії всередині Контактного центру.
Ми надаємо рівні можливості всім співробітникам і ставимося до них справедливо на основі їх здібностей і показників роботи.
Ми встановлюємо взаємовигідні трудові відносини, засновані на взаємній довірі і відкритому спілкуванні. Ми докладаємо всіх зусиль для поліпшення якості життя працівників.

Здатність вдосконалюватись
Ми вважаємо, що задоволеність наших заявників є головним пріоритетом нашої діяльності.
Ми закликаємо всіх співробітників безперервно займатися саморозвитком, в зв'язку з чим ми активно підтримуємо поліпшення їх можливостей для покращення ефективності роботи.
Ми прагнемо створити таке робоче середовище, яка буде сприяти особистій ініціативі і творчості.
Ми активно виконуємо свої обов'язки як установа з високою громадянською відповідальністю.
Дотримання прав людини повага до честі і гідності кожного
Ми поважаємо людську честь і гідність та визнаємо різноманітність людських індивідуальностей.
Ми поважаємо та слідуємо дотриманню основних прав людини.
Ми не обмежуємо права заявників, будь то дискримінація за національною, расовою, статевою, релігійною чи іншою ознакою.
Ми поважаємо права і думки кожної людини, в тому числі і працівників Контактного центру.
Ми проводимо чітку грань між громадськими та особистими справами в усіх ділових відносинах.
Ми при будь-яких обставинах проти примусу до праці, обмеження в заробітній платі та дитячої праці.

Контактний центр відкритий до коллаборації з урядовими та неурядовими організаціями та громадськими об’єднаннями.

 

Версiя для друку

 
 

  

 
Статистика розгляду звернень