Головна  →  ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН  →  Терміни обробки звернень
Терміни обробки звернень

При забезпеченні  реалізації та гарантування закріплених  Конституцією України прав громадян на звернення до  органів державної   влади   та  органів  місцевого  самоврядування,  підвищенні  ефективності роботи зі  зверненнями  громадян,   урахуванні необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, комунальна бюджетна установа «Контактний центр міста Києва» в своїй діяльності регулюється Законом України "Про звернення громадян" та іншими актами законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону.

Статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» встановлено загальний термін розгляду звернень громадян, зокрема не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

У разі якщо порушені в зверненні громадян питання потребують додаткового опрацювання, отримання додаткової інформації, то керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Необхідно зазначити, що термін розгляду звернень може бути скорочено від загального, за наявності обгрунтованої письмової вимоги громадянина.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Разом з тим, законодавством визначено п’яти денний термін для попереднього розгляду звернень громадян та їх перенаправлення за належністю відповідному органу чи посадовій особі, в тому разі якщо питання, порушені в зверненні не входять до повноважень підприємств, установ, організацій, яким адресовано таке звернення.

Також звернення повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 «Закону України «Про звернення громадян» на підставі того, що звернення, оформлене без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», а саме у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.  

За результатами розгляду звернень громадян надається, за бажанням заявника, усна або письмова відповіді.

 

 

 

Версiя для друку

 
 

  

 
Статистика розгляду звернень