Головна  →  Звернення громадян  →  Перевірка виконання

Перевірка виконання

Мої звернення
Номер звернення: Рік:
Номер звернення:К-23348 (4918205)
Зареєстровано:17 Квітня 2018
Тема звернення:Відсутність відповіді від РДА, ГУ та інших структурних підрозділів
Відповідальний:ЖЕД - 210 [в.о. Лозовий Василь Борисович]
Дата контролю:23 Квітня 2018
Статус:Роз`яснено по суті порушеного питання
 
Текст звернення

Начальник Р. Музичук прошу уважно ознайомитися зі статтею 8 Закону України ”Про звернення громадян ”( Письмове звернення без зазначення мiсця проживання, не пiдписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонiмним i розгляду не пiдлягає.
Не розглядаються повторнi звернення одним i тим же органом вiд одного i того ж громадянина з одного i того ж питання, якщо перше вирiшено по сутi, а також тi звернення, термiни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осiб, визнаних судом недiєздатними.
Рiшення про припинення розгляду такого звернення приймає керiвник органу, про що повiдомляється особi, яка подала звернення.) В зв’язку з ігноруванням звернення К-21745 , та звернень які були подані з данною темою раніше прошу повторно розглянути та вирішити питання згідно з чинним законодавством України а саме по суті звернення.